informace o redzet

Redzet

Revoluční Redzet: Technologie, která mění pravidla hry

Co je redzet? Redzet je v podstatě zkratka pro „redukci ztrát a energie v tepelné technice“. Je to soubor opatření a technologií, které vedou k efektivnějšímu využití energie a snižování tepelných ztrát. Myslete na zateplení budov, modernizaci systémů vytápění nebo využití obnovitelných zdrojů energie. Redzet je...